Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Chorzowie


nr rachunku bankowego:
90 1020 2368 0000 2202 0022 8247


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL90 1020 2368 0000 2202 0022 8247